InGaAs探测器
产品名称: InGaAs探测器 
InGaAs探测器

        高速响应探测器主要基于InGaS芯片,主要应用于连续或者脉冲光信号的检测、放大整形,应力传感,温度传感等领域。输出高线性响应电流信号给用户。公司可根据客户要求定制。主要用于光谱学、气体检测、光学延时测量、光学相干层分析成像和光纤传感测量等领域。

        典型应用:

                    -光纤光栅温度解调仪

                    -光纤光栅应力解调仪

                    -有线电视光接收机

                    -光收发模块

                    -光功率计

                    -光学测量仪器与设备

                    -其他